Нормативно-правова  база та роль директора в організації інклюзивного навчання, алгоритм створення інклюзивного класу та співпраця з батьками. Про ці та інші складові організації якісного інклюзивного навчання в школі йдеться в матеріалі з порадами для директорів від Державної служби якості освіти та проєкту «Супровід урядових реформ в Україні» (SURGe). Закон України «Про освіту» гарантує рівні умови доступу до освіти для всіх та забезпечує батькам право обирати заклад освіти, програму, вид та форму здобуття освіти їхніми дітьми. За заявою батьків заклад зобов’язаний створити інклюзивний клас в обов’язковому порядку, а школярам з особливими освітніми потребами мають забезпечити постійну або часткову підтримку під час освітнього процесу. Щоб налагодити якісний освітній процес, керівнику закладу освіти необхідно розумітись у нормативно-правовій базі щодо інклюзії.

Організацію інклюзивного навчання у школі регулюють Закони України «Про освіту» та «Про повну загальну середню освіту». Норми цих законів реалізуються та фінансуються через відповідні постанови Кабінету Міністрів щодо порядку організації інклюзивного навчання в закладах загальної середньої освіти та субвенції на надання підтримки особам з особливими освітніми потребами, а також Бюджетний кодекс України.
?Саме директор є однією з ключових сторін, які мають забезпечити рівний доступ до освіти всім учням школи. Адаптація освітнього середовища та організація навчального процесу, створення ресурсної кімнати, робота команди психолого-педагогічного супроводу, інклюзія як складова стратегії школи – усе це з-поміж завдань керівника закладу освіти. Директору також важливо залучати батьків до ухвалення рішень щодо навчання їхніх дітей, враховувати думку батьків для визначення цілей і завдань на навчальний рік, в ухваленні рішень про майбутні напрями роботи з дитиною після завершення навчального року. Щоб організувати якісне інклюзивне навчання, директору варто дотримуватись даного алгоритму:
1. вивчення документів дітей з ООП, які бажають навчатись у школі;
2. вивчення нормативно-правової бази та організаційно-методичного забезпечення інклюзивного навчання;
3. оцінка можливостей закладу для організації навчання дитини з особливими освітніми потребами;
4. погодження з управлінням освіти організації навчання в інклюзивному класі, подання необхідної документації. Розв’язання питання фінансування нових посад;
5. створення нормативно-правового та методичного забезпечення впровадження інклюзивної освіти на рівні закладу освіти;
6. створення команди психолого-педагогічного супроводу

7. розподіл обов’язків між членами команди, ознайомлення з посадовими інструкціями асистентів вчителів;
8. складання індивідуальної програми розвитку;
9. складання індивідуального навчального плану та індивідуальних навчальних програм;
10. адаптація освітнього середовища до потреб дитини;
11. оцінювання навчальних досягнень учнів з ООП;
12. моніторинг якості інклюзивного навчання.
? Докладніше про кожен з етапів цього алгоритму – на сайті Державної служби якості освіти.
? Нагадаємо: Кабінет Міністрів України вдосконалив роботу інклюзивно-ресурсних центрів.
#освіта_вінниччини
#інклюзія
(з сайту управління освіти і науки Вінницької ОДА)

 

© 2024. Відділ освіти та спорту Бершадської міської ради